Během října 2017 jsme se přpojili k závazku Americké komory architektů "AIA 2030 Commitment". Tato výzva nám umožní vytvořit novou firemní strategii a akční plán pro trvalou udržitelnost budov do roku 2030. Obojí bude presentováno našim partnerům v průbehu roku 2018.